ekoryniec s.c. Marzena, Dariusz Ryniec, tel. 54 235 10 20, tel.kom +48 501 428 128

lider w instalacji pomp ciepła facebook

Oferta › Oczyszczalnie ścieków

Osadnik gnilny do ścieków - Alpha

2015-07-27 13:44:51

Osadnik gnilny do ścieków bytowo-gospodarczych, służący do gromadzenia lub podczyszczania ścieków przed kolejnym procesem oczyszczania, np. poprzez rozsączanie do gruntu. Osadniki gnilne są stosowane przede wszystkim tam, gdzie odprowadzenie ścieków do kanalizacji ...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

2015-07-27 13:56:03

Kompaktowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych przeznaczona jest do instalacji jako indywidualny system oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe) oraz wszędzie tam, gdzie odprowadzanie ścieków do kanalizacji jest niemożliwe albo ...

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioPura

2015-07-27 14:46:44

Kompaktowa, trwała i ekonomiczna przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, przeznaczona do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej. Wygoda i ekonomiczność - małe gabaryty i niska waga oczyszczalni BioPura, umożliwiają łatwy ...

System rozsączania wody deszczowej AquaBlok®

2015-07-27 14:57:51

System rozsączający AquaBlok® służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływającej z dachu. Może być wykorzystywany i instalowany alternatywnie jako część kompletnego systemu zagospodarowania wody deszczowej lub tylko jako system ...

Systemy zagospodarowania wody deszczowej

2015-07-27 15:03:00

Oferta firmy EkoRyniec w tym zakresie obejmuje przede wszystkim zbiorniki magazynowe na wodę deszczową. Za jej gromadzeniem i wykorzystaniem w gospodarstwie domowym przemawiają argumenty natury ekonomicznej i ekologicznej. Ocenia się, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa dziennie ...