ekoryniec s.c. Marzena, Dariusz Ryniec, tel. 54 235 10 20, tel.kom +48 501 428 128

lider w instalacji pomp ciepła facebook

Pompy ciepła › Rodzaje pomp ciepła

Nasze urządzenia używane są do ogrzewania domów jednorodzinnych, dla których najczęstszym źródłem naturalnego ciepła jest grunt. Wody powierzchniowe z rzek, jezior czy mórz nie są na ogół dostępne dla indywidualnych gospodarstw, dlatego nie można z nich korzystać. Czasami do zasilania prezentowanych przez nas systemów wykorzystuje się wodę podziemną ze studni lub z ujęć głębinowych. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się także powietrzne pompy ciepła, czyli takie, które jako dolne źródło wykorzystują powietrze. 

Gruntowe pompy ciepła

Sonda pionowa

Jako dolne źródło, do ogrzewania może zostać użyty grunt, ponieważ zawarta w nim energia jest pobierana z atmosfery i akumulowana w kilkudziesięciometrowej warstwie. Temperatura gruntu nie jest zmienna i co najważniejsze zawsze dodatnia – dlatego właśnie można w skuteczny sposób wykorzystać te zasoby, pobierając ciepło z tej warstwy. Cały proces odbywa się za pomocą układu sond pionowych (głębokość 80-200m). Ułożenie w odwiercie wymiennika pionowy, pozwala na skonstruowanie zamkniętego obiegu, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zatem zamieniane przez nasze urządzenia na energię, potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

 

Kolektor poziomy

Do oferowanych przez nas systemów, bardzo często stosowane są także kolektory poziome, ułożone na głębokości ok. 1,0–1,6m , gdzie temperatura w ciągu roku się zmienia, jednak jej dobowe wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosi przykładowo w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C – przy warunkach naszego klimatu. Dodatkowo, ułożenie w ziemi kolektora poziomego w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin, które rosną w ogrodzie. 

Pompy ciepła woda/woda

Woda gruntowa

Dla działek, których powierzchnia nie jest dostatecznie duża, proponowane jest zastosowanie systemów, pozwalających na pobieranie energii z układu dwóch studni głębinowych. W jednej studni – czerpalnej, zanurzona zostaje pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje wodę na zewnątrz, przekazując ją wymiennikom w pompach ciepła. Później, wychłodzona już woda oddawana jest do drugiej studni – zrzutowej. Ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7–10°C) przykładowe urządzenia, pracujące w systemie studni głębinowych osiągają bardzo wysokie współczynniki efektywności. 

Wody powierzchniowe

Rzeki, jeziora, czy stawy – czyli wody powierzchniowe, także mogą być źródłem dostarczania odpowiedniej temperatury. Na dnie zbiornika wodnego rozkłada się wtedy kolektor poziomowy. Jest on wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Ten sposób nie jest narażony na żadne przeszkody w pozyskiwaniu energii cieplnej, nawet w sytuacji, gdy zbiornik wodny zimą zamarza. 

Powietrzne pompy ciepła

Powietrze atmosferyczne

Łatwo dostępnym źródłem zasilania pomp jest powietrze. Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła, a naszym zapotrzebowaniem na energię. W przypadku, gdy zapotrzebowanie jest największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać z powietrza, jest najmniejsza. Wentylator zasysa powietrze, przesuwając je przez parownik urządzenia. Część energii z powietrza zostaje zatem przekazana do systemu grzewczego budynku.