ekoryniec s.c. Marzena, Dariusz Ryniec, tel. 54 235 10 20, tel.kom +48 501 428 128

lider w instalacji pomp ciepła facebook

Studnie głębinowe › Studnie głębinowe, wiercone

Studnia wiercona (studnia głębinowa, rurowa) to studnia, która służy do wydobywania wody z pokładów skalnych znajdujących się na głębokości poniżej 15-20 m. Pod względem konstrukcyjnym jest to pionowa, podziemna budowla, złożona z głębokiego wyrobiska górniczego o niedużej średnicy, utworzonego metodą wiertniczą.
 
Studnie tego rodzaju buduje się poprzez wykonanie otworu wiertniczego za pomocą wiertnicy. Wiercenie studni może odbywać się dwoma metodami: płuczkową i udarowo - obrotową.  Głębokie studnie wierci się kilkoma kolumnami o stopniowo zwężanej średnicy rur wiertniczych. Wyróżnia się otwory wiertnicze dogłębione - sięgają do stropu warstwy nieprzepuszczalnej lub niedogłebione - zawieszone w warstwie wodonośnej i niedochodzące do stropu warstwy nieprzepuszczalnej. 
 
Istnieją ponadto studnie wiercone filtrowe i bezfiltrowe, w zależności zaś od tego, czy wykorzystują całą miąższość warstwy wodonośnej - zupełne i niezupełne. Wykonuje się je ponadto w dwóch wariantach: z rurą osłonową i bez rury osłonowej. W pierwszym - w otwór wiertniczy wpuszcza się rurę osłonową, a następnie wkłada do niej rurę filtracyjną. W drugim - instaluje się jedynie rurę filtracyjną. W obu przypadkach, dla usprawnienia przepływu, wokół rury filtracyjnej sypie się żwir.
 
Woda pobierana ze studni wierconej w pierwszej kolejności kwalifikuje się do spożycia. Wydobywana jest z głębokich pokładów, które nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym lub jest on minimalny, dlatego ryzyko skażenia wody jest niewielkie. Według norm polskiego prawa, studnie o głębokości do 30 m nie wymagają specjalnych zezwoleń, należy jedynie ich budowę zgłosić w starostwie powiatowym. Zezwoleń wodno-prawnych wymagają zaś studnie o głębokości większej niż 30 m. 
 
Teren otaczający studnię w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony, ze spadkiem ukierunkowanym od studni.