Reklamacja

  Obiekt / miejsce montażu

  Dane zakupu

  Dane firmy montującej

  Opis usterki

  Części zamienne

  Dojazd

  Adres do wysyłki części

  Zgłaszający

  Wymagane załączniki*

  1. Zdjęcie tabliczki znamionowej uszkodzonego urządzenia z widocznym numerem seryjnym.

  2. Skan/zdjęcie wypełnionej karty gwarancyjnej (wszystkie strony)

  3. Skan faktury sprzedaży do klienta końcowego (ceny mogą być przysłonięte/zamazane).