Montowane przez ekoryniec urządzenia używane do ogrzewania/chłodzenia obiektów wykorzystują nieograniczone zasoby naturalnej energii cieplnej środowiska. W zależności od zapotrzebowania oferujemy systemy „dopasowane na miarę”, tak, by doskonale sprawdzały się zarówno w nowych jak i modernizowanych obiektach.  

Skontaktuj się z nami


  Gruntowe pompy ciepła

  Sonda pionowa

  Jako dolne źródło, do ogrzewania może zostać użyty grunt, ponieważ zawarta w nim energia jest pobierana z atmosfery i akumulowana w kilkudziesięciometrowej warstwie. Temperatura gruntu nie jest zmienna i co najważniejsze zawsze dodatnia – dlatego właśnie można w skuteczny sposób wykorzystać te zasoby, pobierając ciepło z tej warstwy. Cały proces odbywa się za pomocą układu sond pionowych (głębokość 80-200m). Ułożenie w odwiercie wymiennika pionowy, pozwala na skonstruowanie zamkniętego obiegu, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zatem zamieniane przez nasze urządzenia na energię, potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

  Kolektor poziomy

  Do oferowanych przez nas systemów pompy ciepła, bardzo często stosowane są także kolektory poziome, ułożone na głębokości ok. 1,0–1,6m , gdzie temperatura w ciągu roku się zmienia, jednak jej dobowe wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosi przykładowo w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C – przy warunkach naszego klimatu. Dodatkowo, ułożenie w ziemi kolektora poziomego w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin, które rosną w ogrodzie.

  Warto również zwrócić uwagę na ceny pomp ciepła.

  Pompy ciepła woda/woda

  Woda gruntowa

  Dla działek, których powierzchnia nie jest dostatecznie duża, proponowane jest zastosowanie systemów, pozwalających na pobieranie energii z układu dwóch studni głębinowych. W jednej studni – czerpalnej, zanurzona zostaje pompa głębinowa. Pobiera ona i przekazuje wodę na zewnątrz, przekazując ją wymiennikom w pompach ciepła. Później, wychłodzona już woda oddawana jest do drugiej studni – zrzutowej. Ze względu na wysoką temperaturę dolnego źródła (7–10°C) przykładowe urządzenia, pracujące w systemie studni głębinowych osiągają bardzo wysokie współczynniki efektywności.

  Wody powierzchniowe

  Rzeki, jeziora, czy stawy – czyli wody powierzchniowe, także mogą być źródłem dostarczania odpowiedniej temperatury. Na dnie zbiornika wodnego rozkłada się wtedy kolektor poziomowy. Jest on wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej. Ten sposób nie jest narażony na żadne przeszkody w pozyskiwaniu energii cieplnej, nawet w sytuacji, gdy zbiornik wodny zimą zamarza.

  Polecamy także elektrownie słoneczne z naszą firmą. 

  Powietrzne pompy ciepła

  Powietrze atmosferyczne

  Łatwo dostępnym źródłem zasilania pomp ciepła jest powietrze. Występuje tu jednak odwrotna zależność pomiędzy jego wydolnością jako źródła, a naszym zapotrzebowaniem na energię. W przypadku, gdy zapotrzebowanie jest największe, ilość ciepła, którą możemy odebrać z powietrza, jest najmniejsza. Wentylator zasysa powietrze, przesuwając je przez parownik urządzenia. Część energii z powietrza zostaje zatem przekazana do systemu grzewczego budynku.

  Krótko o nas

  Ekoryniec to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej. Nasze usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Oferujemy kompleksowe instalacje proekologiczne dla Twojego domu. Wykonujemy pompy ciepła, instalacje wodne, fotowoltaiczne, czy oczyszczalnie ścieków. Z naszą pomocą będziesz żył w zgodzie z naturą!